Kim N. Jensens slægt og anerHjemmeside   
Johan Henrich Olsen
(Ber. 1772-1823)
Else Margrethe Olsen
(Ber. 1772-1840)
Kay Andersen
(-1824)
Ane Marie Sørensen
Lars Jacob Hendrik Olsen
(1815-1892)
Marie Cathrine Andersen
(1815-1903)

Carl Rudolph Olsen
(1840-1911)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Regine Adelaide Holm

Carl Rudolph Olsen

  • Født: 17 jul. 1840, Nyboder, København
  • Dåb: 31 jul. 1840, Holmens Kirke, København
  • Ægteskab (1): Regine Adelaide Holm den 7 apr. 1865 i Holmens Kirke, København
  • Død: 22 jan. 1911, Kommunehospitalet, København i en alder af 70 år 1
  • Begravet: 28 jan. 1911, Holmens Kirkegård, København 1
Billede

  Notater:

Afskrift af maskinskrevet kopi af: (Orig. retskrivning og tegnsætning)

CARL RUDOLF OLSEN
Overbaadsmand, Krigsassessor, Dannebrogsmand p.p.
Født den 17' Juli 1840
Død den 22' Jan. 1911


Erindringer fra mine Rejser.

1855 Første Rejse med Dampskib "Lille Belt" i 4' Maaned fra Masnedsund til Nykøbing Falster, Bandholm, Nakskov, Kiel som Stedfortræder.

1856 Togt med Fregatten "Rota", som Exercerskib, ligget pÅ Østersøen fra 27' April til 19' August; gennemgik Exercerskolen, fik præmie for Skydning og Exercits. Skolen paraderede for Frederik den 7', da Grundstenen blev lagt til den nye Dok, kom derfra pÅ Christiansø som Marinesoldat i 12' Maaned.

1857 Rejse med Skonnert "Birgitte Margrethe" paa Nordsøen, anløb Leith og Burnisland til 28' December.

1858 Kom den 3 Januar paa Takkelloftet, gennemgik Skole og Gymnastik med Matroskorpset og kom i Tjenesten den 1' Maj. Togt med Fregatten "Bellona" som Exercerskib var i Eskadre med Korvetten "Hejmdal" og "Thor" under Admiral Bille; anløb Karlskrona fra 17 Maj til 17 September.

1859 Togt med Hjuldampskib paa Opmaaling i Store Belt, Lille Belt og langs med Holstenskysten, anløb Sønderborg, Eckernførde, Kiel, Heiligenhafen, Nyborg, Korsør, Kallundborg, Nysted og Stubbekøbing fra 3 Maj til 3 September.

1859 Togt med Briggen St. Thomas paa Vestindien anløb Arendal, Cadix, St. Croix, Christianssted, Frederikssted, St. Thomas, Martinique, Trinidad, Curacao, Lauqvaine, Portecabello, St. Martha, Espingoel, Havanna, paa Bermudas Øerne fik vi Roret repareret og maatte styre med Tallier i 150 Mil paa det halve Roer. Rejsen varede fra 20 Oktober til 23 Juni 1860 .

1860 Togt med Transportbaad No. 5, 20 Dage pÅ Manøvre i Sundet med Troppers Landsætning, Station: Trekroners Havn.

1860 Togt, Fregatten Sjællands første Rejse paa Sydamerika og Vestindien, anløb Portsmourth, Madeira, Ria Janeiro,Bahia, Barbadoes, Martinique, St. Thomas, St. Croix og Kares i England fra 27 Oktober til 4 Maj 1861 var i Østersøen 1 Maaned med Fregatten "Niels Juel"

1861 Korvetten "Hejmdal" til Vestindien, anløb Plymouth, Cadix, St. Croix, St. Thomas, St. Kits, Martenique, Lauqvaine, Portecabello, St. Martha, Havanna, Jamaica, Romkaj for at proviantere et engelsk Linieskib, som var forlist; var første Skib, som kom fra Jamaica med Rom og Ris, Besætningen var 1000 Mand, Skibet paa 101 Kanon,
blev modtaget med Honnør og Musik af hele Mandskabet, som var oppe i Land paa Øen, som var ubeboet. Rejsen varede fra 28 Juni til 12 Juli 1862.

1862 Vintertogt med Hjuldampskibet "Slesvig" for at tage Fyrskibe og Søbøjer hjem.

1863 Togt med Hjuldampskibet "Uffo" som kgl. Chaluproer, var i Malmø med Kongen og derfra i Flensborg indtil Kongens Død den 15 November, gik derfra til København og fik i Skibet indrettet et Kapel, gik saa til Flensborg efter Liget, som kom ombord 1 December kl. 7 Aften, sejlede og næste Aften ankrede ved Stubbekøbing, naaede København næste Aften. Liget blev firet ned i Robarkasser.

1864 1' Januar fik vi Kong Chr. d. 9' ombord om Natten kl. 2, gik til Flensborg med Kongen, gik derfra til Sønderborg, fik Kongen ombord igen den 9', sejlede til Korsør og lagde Skibet op i Korsør Havn, Besætningen rejste til København den 10 Januar.

1864 Togt med Fregatten "Thetis" den 5 Marts, blokerede Kielerfjord, havde Dampskibet "Slesvig" som Avisodamper, kom syg i Land, derfra med Dampkanonbåden "Thura" til Høruphav den 28. Juni, kom til Augustenborg Lazaret. Den 29. Juni Morgen tog Prøjserne Als. Var på Lazarettet til 20 Juli, blev kl. 2 sendt til Prøjsen, bedede følgende Steder: første Dag kom jeg til Graasten Slot, kom i et værelse, vi var 25 Mand, Hængelaas paa Døren, Skildvagt udenfor Døren og Vinduer, blev provianteret med en Humpel Rugbrød, 1 Stk. Røget Flæsk og 2 Spande Vand, og hver Mand fik et Knippe Halm.

Dagen efter kørte vi til Flensborg, kom i det gamle Tugthus, opholdt os 2 timer, hvor jeg traf Madam Smidt med Datter, som trakterede med deres Middagsmad. Derfra marscherede vi til Jernbanen, hilste på Jomfruen i Rats Vinkælder, modtog paa Jernbanen 1 Fl. Cognac og en Masse Portvins Feltflasker og en Del Frugt fra Jomfruen og Flensborg Pigerne fra Bekendtskab i Kolosseum. Om Aftenen var vi Rendsborg, hvor vi kom op paa et 5 Sals Pakhusloft, fik samme Ration Proviant som i Graasten, men Halm som alle Fangerne havde ligget i, og som var befængt med Utøj. Kørte næste Dag derfra til Altona, marscherede ind i Hamborg og overnattede på et Hotel, fik Middagsmad og Senge og vel at mærke blev vaskede og fik rent Tøj paa. Tog derfra næste Dag til Berlin, kom ind paa en Kaserne, fik Senge og Middagsmad. Næste Dag tog vi til Hirtsberg, derfra 3½ Mil Marschtur for hvem der kunne gaa; kom om Aftenen til Fæstningen Torgau, fik en Sæk Halm, 1 Lagen, 2 Tæpper og 1 Haandklæde, kom paa Hospitalet i Byen Dagen efter, og blev der til vi blev udløst, var i København den 18 August.

1865 Togt med Fregatten "Niels Juel" i Middelhavet, anløb England, Lissabon, Malaga, Marseille, Livorno, Neapel, Cevita vecehia [Civita Vecchia], Piræus, Korfu, Messina, og Algier fra 3 Maj til 3 November.

1866 Togt med Fregatten "Peder Skram". Prøvefart i Nordsøen, anløb Horten i Norge, eskorterede Dampskibet "Slesvig" til Kronstad med Prinsesse Dagmar ombord, Landlov til St. Petersborg, da Prinsessen holdt sit Indtog den 29 September, gik til København den 2
October.

1867 Togt med Korvetten Hejmdal (som Kadetskib) 3 maaneder i Nordsøen, anløb Leith; Landlov til Glasgow.

1868 Togt med Dampskibet "Slesvig", var i Rusland med Kongefmilien med Børn, Thyra og Valdemar.

1869 Togt med Panserfregatten "Danmark", Prøvetur med den rundt om Irland og Skotland for at finde en Storm, men fik en 6 Dages Orkan; mistede alle Sejl og et stort Fartøj. Anløb Trondhjem, efter Stormen ind til Queenstown i Irland, brændte 3000 Td. Kul i Stormen, som varede 12 til 17 September; Togtet varede 4 Maaneder.

1870 Togt med Panserskonnert "Esbern Snare", førte Tropper til Lejren og var Vagtskib i Store Belt i 3 Maaneder.

1871-72 Togt med Fregatten "Jylland" til Vestindien; anløb Plymouth, Cadix, Madeira, St. Croix, St. Thomas, St. Dominica, Lauqvaise og Plymouth, fra 15 Oktober til 31 Marts 1872.

1872 Togt med Panserbatteriet "Gorm" i Eskadre i 3 Maaneder, anløb en Del Provinser og Gøteborg.

1873-74 Togt med Dampskib "Geiser" i Troppetransport til Aarhus og Horsens.
Togt med Fregatten "Sjælland" til Middelhavet; anløb Portsmouth, Gibraltar, Alicante, Barcelona, Cette, Livorno, Neapel, Toulon, Cevita vecehia, Piræus, Landlov til Athen, Smyrna, Alexandria, Messina og Malta, varede ½ Aar.

1874-75 Fregatten "Jylland" til Vestindien; anløb Southhampton, Madeira, St. Croix, St. Thomas, Portorico, St. Dominica og Plymouth.

1875 Med Transportbaad No. 14 Troppetransport, laa 6 Uger i Aarhus i Lejretiden.

1876 Togt med Dampskib "Slesvig"; Fører af den kgl. Chaloup; var i Rusland med "Jylland" & "Hejmdal"; Kongefamilien ombord i "Jylland"; tog Kongen og Dronningen ombord i Slesvig" under Bornholm
og gik ind i Rønnehavn.

1877 Togt med "Willemoes" paa Opmaaling og Vagtskib paa København fra Maj til 1 December.

1878 Togt med skonnert "Fylla" paa Island, anløb de forskellige Havne og var paa Dybdelodning i Danmarksstrædet; Rejsen varede fra 1 April til 30 September.

1879 Togt med Korvetten "Hejmdal", Kadetskib paa Nord-og Østersøen, anløb Trondhjem og Stockholm; Valdemar blev Leutenant.

1879 Panserbatteriet "Lindormen" i Eskadre.

1880-81 Togt med Fregatten "Jylland" i Vestindien, anløb Coves, Cadix, St. Croix, St. Thomas, Portsmouth, Mandal.

1881 Skonnerten "St. Thomas", Prøvetogt i Nordsøen; anløb Bergen, Kromalye i Skotland og Kronstad, Rejsen varede i 4 Maaneder.

1882 Korvetten "Hejmdal" som Kadetskib i Nordsøen og Atlanterhavet; anløb Lissabon og Madeira.

1883 Togt med Kongeskibet "Dannebrog" som Regnskabsfører; var i Rusland med Kongen.

1884 Togt med Fregatten "Fyen" i Nordsøen; anløb Portsmouth og Nivendiep i Holland.

1885-87 med Esbern Snare Torpedo Skole og Eskadre om Efteraaret.

1888-90 paa Takkelloftet som Overbaadsmand.

1891 Togt med "Helgoland", anløb Leith.

1892 Taklede Korvetten "Dagmar".

1893 1 Aar i Logiskibet "Sjælland"

1894 Togt med "Helgoland"; anløb Rotterdam.

1895-96 Togt med Fregatten "Fyen" til Vestindien, anløb Southhampton, Cadix, Madeira, St. Croix og St. Thomas.

1896-98 paa Tolbodbommen.

1899 Var Arbejdsinspektør til min Afsked, fratraadte Tjenesten den 15 Maj og blev Afskediget den 31 Juli efter 41½ Aars Tjeneste.


Kom i Tjeneste den 1 Maj 1858 som halvbefaren Matros.
Blev den 1 Januar 1862 forfremmet til helbefaren.
Blev den 2 Januar Kvartermester, Navnet forandredes i
1868 til Underbaadsmand.
Kom den 1 November 1875 paa ældste Gage.
Blev 1 Oktober 1879 Baadsmand.
Blev 1 Juni 1888 Overbaadsmand.
Fik 1884 Medaillen for 25 Aars Tjeneste.
Blev Dannebrogsmand den 20 Februar 1890.
Blev Krigsassessor ved Afskeden.

1899 Tiltraadte Forvalterplads hos Jørgen Jensens Eftf. paa Tagensvej den 18 Maj til Dato.

Den 10 April 1909

R. Olsen

(Noter:
1863 - Kong Frederik den 7. døde 15. november 1863 på Glücksborg slot
Krigsassessor: Egentlig en slags militær dommer. På dette tidspunkt dog kun en ærestitel uden løn eller andre privilegier.)

Billede

  Om Carl:

1. Folketælling, 1845, Elsdyrgade 11, Nyboder. 2

2. Bopæl, 1850, Elsdyrgade 39 st. til Gaden, Nyboder. 3

3. Konfirmation, 24 sep. 1854, Holmens Kirke, København. 4

4. Folketælling, 1 feb. 1855, Elsdyrgade 39 st. til Gaden, Nyboder. 5

5. Folketælling, 1880, Tigergade 11 1. sal, Nyboder. 6

6. Folketælling, 1885, Svanegade 20 Salen, Nyboder. 7

7. Folketælling, 1895, Haregade 33 1., Nyboder. 8

8. Bopæl, 1 nov. 1899, Solitudevej 6 2., København. 9

9. Bopæl, 1 maj 1907, Ægirsgade 73 1., København. 9

10. Bopæl, 1911, Ægirsgade 73. 1


Billede

Carl blev gift med Regine Adelaide Holm, datter af Johan Christian Holm og Ane Margrethe Holmgreen, den 7 apr. 1865 i Holmens Kirke, København. (Regine Adelaide Holm blev født den 1 feb. 1842 i Den Kgl. Fødselsstiftelse, Kbh., dåb den 8 feb. 1842 i Den Kgl. Fødselsstiftelse, Kbh, døde den 6 jun. 1924 i Kommunehospitalet, København og blev begravet den 12 jun. 1924 i Holmens Kirkegård, København.)


Billede

Kilder


1 Holmens sogns kirkebog Sokkelund H, Københavns A), Døde Mandkøn 1911 nr. 8.

2 Folketælling 1845, København Søetaten, Elsdyrsgade No. 11, stuen til gaden. Fandt sted 1. februar.

3 Nyboders Husbøger, Rigsarkivet, bd. 22, 1853-1878 VI. Fol. 123.

4 Holmens sogns kirkebog Sokkelund H, Københavns A), Konfirmerede drenge 24.09.1854 nr. 14.

5 Folketælling 1855, København (Staden), Sankt Annæ Vester Kvarter, St A:Wester, Elsdyrgaden 39 stuen til gaden, Nyboder, FT-1855, C5592. Fandt sted 1. februar.

6 Folketælling 1880, København, Tigergade 11, Salen, 2. familie:. Fandt sted 1. februar.

7 Folketælling 1885, København, Svandegade 20 C, Nyboder. Fandt sted 1. februar.

8 Folketælling 1895 (Fandt sted 1. februar. Omfatter kun København), København, Haregade 33, 1. Sal (Familie nr. 8).

9 Københavns Politis Mandtal - Dødeblade 1893-1923, Reg.blad udf. 1899.


Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 8 aug. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af kimnjensen@live.dk